Gastdocent op hogescholen

Overdracht van praktijkervaring is van vitaal belang om aankomende exportmanagers en hogeschool studenten naast theorie- ook de praktijk te leren ervaren. Zo wordt Rob Schomaker regelmatig ingezet als gastspreker tijdens speciale colleges voor de opleiding IBL, IBS en CE op de Hanzehogeschool te Groningen, de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en de Hogeschool Utrecht.

Stage- en afstudeerbegeleiding

In zijn loopbaan als Export Manager heeft de Rob (met succes) veel HBO studenten begeleid in hun stage- of afstudeerjaar. Zelfstandigheid aanleren was daarbij een belangrijk item en d.m.v. een mooie praktijkcase werden de studenten gedwongen hun opgestoken theorie om te zetten in een stuk toegevoegde praktijk. In 2005 won een HBO studente International Business and Languages onder zijn begeleiding de Hanze Innovatieprijs voor haar scriptie. 

"Ik heb Rob Schomaker in diverse hoedanigheden meegemaakt, allereerst als bedrijfsbegeleider van afstudeeropdrachten. Wat mij opviel, was dat hij dit met veel inzet en professionaliteit deed. Studenten gaven duidelijk blijk daardoor meer inzicht te krijgen in zowel het bedrijf als de specifieke kenmerken van de opdracht. Dat stelde hen zonder uitzondering in staat de opdracht op deskundige en originele wijze te voltooien. In de tweede plaats heeft Rob een aantal malen bij ons een gastcollege, zowel in het Engels als het Nederlands, verzorgd als inleiding op onze cursus Exportmanagement in het vierde jaar van de opleiding International Business & Languages. Door deze colleges kregen studenten meteen aan het begin van de cursus een idee van wat export allemaal aan eigen aspecten meebrengt in vergelijking met zakendoen in eigen land. Daardoor konden ze later in de cursus sneller en gemakkelijker het belang van de leerstof zien voor de praktijk."

D.J. de Jong | docent economische vakken/onderzoeker | Instituut voor Marketing Management| team IBL - Hanzehogeschool Groningen

Begeleider TIME2010 project

In 2010 heeft Rob opdracht gegeven voor een marketing onderzoek in de Verenigde Arabische Emiraten, Oman en Qatar in het kader van TIME2010, The International Marketing Expedition is een initiatief van de Universiteit van Tilburg waarbij een of meer studenten in opdracht van een bedrijf een marktonderzoek doen in een bepaald land of cluster van landen, dit onder professionele begeielding van een speciale commissie van de Universiteit Tilburg.

“While working with Rob, he proved to be a driven person, passionate about the company, full of knowledge and a heart at the right spot. He has excellent skills regarding knowledge transfer and has the ability to inspire others with his vision. During the phase in which The International Marketing Expedition conducted international market research for Biddle, he has always been open for new ideas and never feared putting in extra effort. This made working with Rob a pleasant experience and definitely contributes to the success factor of any project.” 19 november 2010

Carmen Sep | Student Coordinator | The International Marketing Expedition | Univ. of Tilburg, The Netherlands

Fenedex

Daarnaast wordt er samengewerkt met Fenedex voor de opleiding 'Export Manager' en 'Export van A tot Z'. Op het onderdeel 'entree-strategie' en 'onderhouden van het netwerk' geeft Rob met enige regelmaat dagdelen training.

"Rob Schomaker is een van onze praktijktrainers voor o.a. de cursus Export Manager. Hij weet deelnemers echt te inspireren en uit te dagen om méér rendement te behalen uit hun agenten/distributeursnetwerk. Door zijn rijke ervaring in het exporterend bedrijfsleven, kan hij zich goed inleven in de praktijk van exportmanagers. Hij weet deelnemers echt te overtuigen dat je met een gestructureerde aanpak van exportmarkten, meer profijt hebt qua werk, energie en omzet."

Willemijn Gwanmesia | Manager Opleiding & Training | Fenedex
 

Training en kennisoverdracht

Gedurende zijn loopbaan heeft Rob vele trainingen geïnitieerd en verzorgd voor zowel eigen personeel als buitenlands netwerk van distributeurs. Hierbij gingen kennisoverdracht en het verder uitbouwen van de onderlinge relaties altijd hand in hand. Voor deze trainingen werd er samengewerkt met een professioneel training consultant met wie steeds op maat gemaakte trainingen werden ontwikkeld en verzorgd.

"Rob heeft zich bewezen als een uitstekende people manager, teambuilder, realtionshipbuilder en Export manager te zijn. Hij heeft een goed gevoel voor commerciële activiteiten in goed evenwicht met menselijke relaties".

Drs. Martin W. van Dam | trainer, coach en consultant | 't Klooster CCC
 

Praktijkervaring als consultant

Naast deze in het oog springende referenties kan Rob staven op een lange praktijkervaring. Naast 12 jaar werkervaring in een high-tech B2B omgeving als projectontwikkelaar (van ultra-lichtgevoelige beeldsensoren en photoncounters voor toepassingen in de hoge energie fysica (CERN)) en export manager van eerder genoemde producten, heeft hij 11 jaar gewerkt als leidinggevend manager van de exportafdeling van een internationaal geörienteerd bedrijf op het gebied van klimaattechniek en heeft hij onderdeel uitgemaakt van het management team van dit bedrijf.

Als drijvende kracht achter ExportKompas combineert Rob zijn technische achtergrond met zijn ruime ervaring in de B2B exportmarkten en de ervaring om kennis en inzicht over te brengen op de bedrijven en mensen die zaken gaan doen met ExportKompas. Uiteindelijk is exporteren ook 'een duik in het diepe durven nemen' en ExportKompas geeft u daarbij met de juiste tools graag een duwtje in de goede richting

"Rob Schomaker heb ik leren kennen vanuit een innovatie traject.
Zijn inzet heeft zich gekenmerkt door groot enthousiasme, gedrevenheid en een positieve instelling.
Rob ziet overal kansen en met zijn gedegen ervaring in verkoop, marketing en distributie management heeft hij een grote toegevoegde waarde voor snel groeiende ondernemingen.
Last but not least heb ik Rob leren kennen als een degelijk persoon met een hoog integriteits gehalte."

ir. Cees van Rossum | directeur | EcoloDesign bv
 

“Vanuit zijn startend bedrijf heeft Rob onze acquisitie een unieke vorm gegeven. Voor een professionele aanpak en inzichten in de markt kan Rob zich zeker profileren binnen een breed marktsegment.”

John de Krijger | directeur PIA-Service bv