Kansen in Latijns Amerika

Zodra er intern een goede basis is gelegd om te starten met exporteren of om uw exportactiviteiten uit te breiden, zullen er keuzes moeten worden gemaakt. Eén van die keuzes is op welke markten u zich gaat concentreren. Welke landen voor uw bedrijf het meest interessant zijn is afhankelijk van vele factoren. Blijft u dicht bij huis en richt u zich in eerste instantie op de Europese markt? Of bent u al succesvol actief binnen Europa en wilt u nu uw kansen verkennen in opkomende markten? En wellicht is het gezien de producten die u levert zelfs een logische stap om buiten de grenzen van Europa te kijken. Bovendien is het, met het oog op de onzekere economische situatie in veel Europese landen momenteel zeker het overwegen waard om te gaan exporteren naar landen die juist volop in ontwikkeling zijn, waar geïnvesteerd wordt en waar behoefte is aan nieuwe kennis en technologieën.

Bij het noemen van de term opkomende markten denkt u wellicht al snel aan Rusland, India of China. Maar heeft u wel eens gedacht aan Latijns-Amerika? Veel landen in deze regio laten een enorme economische groei zien, de veiligheid en het ondernemersklimaat zijn er de afgelopen jaren sterk verbeterd en het besteedbaar inkomen van de middenklasse is aanzienlijk gestegen. Deze regio is een belangrijke speler op de wereldwijde energiemarkt vanwege de grote gas- en olievoorraden, en bovendien heeft het continent grondstoffen, landbouwgrond en arbeidskrachten in overvloed waardoor het een belangrijke landbouwregio en leverancier van voedingsmiddelen is. Mede gezien deze factoren zal de economische groei naar verwachting dus nog wel even doorzetten.

Anderzijds valt niet te ontkennen dat de rijkdom ook in dit werelddeel oneerlijk verdeeld is, en dat grote groepen van de bevolking nog steeds geen toegang hebben tot bijvoorbeeld energie en schoon drinkwater. Nieuwe technologieën bieden kansen in deze, vaak afgelegen gebieden, echter met name door bureaucratie zijn deze kansen in de praktijk vaak lastig te benutten. Door samenwerkingen aan te gaan met overheden en instanties, maar ook door het clusteren van bedrijven die deze regio’s iets te bieden hebben, kunnen projecten worden gerealiseerd.
Hoog tijd dus om uw kansen te verkennen op dit mooie continent! ExportKompas werkt daarom samen met Link2LatAm, schakel tussen het Nederlandse bedrijfsleven en de Latijns-Amerikaanse markt.

We begrijpen namelijk erg goed dat, ondanks de kansen die er voor uw bedrijf liggen, de drempel hoog kan zijn om deze verre en vaak onbekende markt te betreden. Veelgehoorde argumenten om nog niet (actief) bezig te zijn met export naar Latijns-Amerika zijn bezorgdheid - al dan niet terecht - over politieke en economische instabiliteit, angst voor corruptie en slecht betaalgedrag, maar zeker ook de taalbarrière en de onbekendheid met de (zaken)cultuur, lokale wetten en regelgeving. Een andere reden is dat de prioriteit bij andere regio’s ligt waardoor het er simpelweg nog nooit van is gekomen.


Wat de reden ook is dat u (nog) geen activiteiten onderneemt in dit werelddeel, ExportKompas gaat samen met Link2LatAm graag eens met u om tafel om te bespreken hoe we u van dienst kunnen zijn. Of u nu ondersteuning zoekt bij het organiseren van een beursdeelname, marktonderzoek wilt laten uitvoeren, uw website of documentatie wilt laten vertalen, of zelfs de zorg omtrent export naar Latijns-Amerika grotendeels aan ons uit handen wilt geven, waarbij we verantwoordelijkheid nemen voor het resultaat. Mogen we binnenkort met u kennismaken?