Stem uw productaanbod af op de behoefte en kansen in de markt!

Minstens zo belangrijk als prijspositionering is het afstemmen van uw productaanbod op de marktbehoefte. Al te vaak wordt het productaanbod uit de thuismarkt 1 op 1 gecopieerd naar het buitenland. Als er vervolgens weinig of geen verkopen zijn in een land wordt de partner hier op aangekeken terwijl de oorzaak vaak bij de ondernemer ligt.

De oplossing ligt echter voor de hand; stem uw productaanbod per land af op de behoeftes en mogelijkheden. Hierbij spelen vele aspecten een rol. Te denken valt aan servicability van het product, economische acceptatie, technische acceptatie en ga zo maar door. Zo zijn er ook mogelijkheden middels productaanbod diversificatie via meerdere routes-to-markets.

Door de technische achtergrond kan ExportKompas ondersteuning bieden in het vinden van de optimale product/market mix en het plannen van de juiste weg naar de klant. Door oplossingen aan te bieden die de exportmanager vaak zelf niet ziet door een de (te) nauwe betrokkenheid ontstaan nieuwe mogelijkheden die uiteindelijk bij zullen dragen aan het resultaat.