U overweegt te gaan exporteren maar heeft moeite met de eerste stap

Wanneer uw onderneming nog geen exportactiviteiten kent of juist begonnen is met exporteren, komen er heel veel zaken op uw pad die geregeld moeten worden. Er moeten keuzes gemaakt worden over de te hanteren entree strategie voor de buitenlandse markten. Hierin moeten onder andere antwoorden komen op vragen als welk product, welke prijs, directe export of via een partner en het opzetten van een binnen- en buitendienst. Contracten moeten opgesteld worden, targets gesteld enz. enz. enz.

ExportKompas heeft ruime ervaring met het bepalen van de juiste entree strategie. Omdat de keuze van de juiste strategie voor uw bedrijf bepalend is voor het toekomstige export succes (en de uitvoering ervan misschien nog wel belangrijker) ondersteunt ExportKompas u bij deze activiteit. Dit is geen activiteit die middels een snelle exportscan even ontwikkelt wordt. Na een uitvoerig intakegesprek en een intensieve kennismaking met uw productrange wordt in samenspel met uw management een strategieplan opgesteld waarin u stap voor stap door alle vragen en keuzes geleid wordt.

Exportkompas laat u niet los als alle plannen klaar zijn maar zal ook de processen begeleiden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de strategie. Zo neemt ExportKompas haar verantwoordelijkheid en deelt zij uw zorg hoe de export binnen uw bedrijf een goede start krijgt!