Export marketing - een kunst apart

Een heel belangrijk aspect van de export is marketing. Iemand noemde onlangs als beschrijving van marketing "Lubricant for Sales" en dit is een heel juiste omschrijving. Marketing op zich doet nog niet verkopen maar het is een hele goede ondersteuning voor het verkoopproces. Marketing (mits goed aangepakt) geeft naamsbekendheid, productbekendheid en creëert vraag. Indien u via uw netwerk en eigen inspanningen in staat bent aan deze vraag te voldoen, is het pad naar succes geplaveid.

Dan komt de vraag "wat is goede marketing?" Hieraan gerelateerde vragen zijn hoe je de marketing per land organiseert, in welke vorm. Wat kan wel, wat absoluut niet? Een heel belangrijk aspect hierin is cultuur, taalbegruik en benadering. Een te open en informeel taalgebruik kan in sommige landen gezien worden als respectloos. Daarentegen is een te formele benadering vaak (in de ogen van sommige buitenlanders) een uiting van superioriteit en dit geeft afstand terwijl je juist nader tot de klant probeert te komen.

Het aspect Marketing is overigens zeer nauw verwant met prijspositionering en de juiste productportfolio. Door los te staan van uw dagelijkse exportactiviteiten is ExportKompas in staat op onafhankelijke wijze per land of regio te onderzoeken wat de beste manier is om uw producten te promoten, om zo uw sales te ondersteunen. Los van dit onderzoek kan ExportKompas u ook bijstaan in uw gesprekken met buitenlandse partners of organisaties om zo meer informatie te vergaren. Ook behoort ondersteuning bij buitenlandse beurzen tot de mogelijkheden. De jarenlange ervaring op dit gebied zal hier vooral ingezet worden om de exportmanager(s) tijdens beurzen te leren hoe prospects te benaderen en hoe het bedrijf en het product neer te zetten in de korte tijd die je gegeven is tijdens een beursgesprek.

Los van bovengenoemde aspecten zijn er nog vele andere manieren te bedenken hoe de zichtbaarheid van uw producten te verbeteren is. Wij gaan daar graag over met u in gesprek en ondersteunen u in de uitvoering van deze activiteiten. Omdat we deel uit (willen) maken van de uitvoering (bijvoorbeeld door mee te gaan tijdens beurzen of gesprekken met uw netwerk) tonen we onze betrokkenheid en zijn we meer dan slechts een consulent. Uw succes is ons succes!