Innovatief MKB bedrijf heeft onze focus

ExportKompas richt zich met haar activiteiten en ondersteuning op het MKB. Juist in deze sector zetten veel bedrijven de eerste stappen richting export en daarom is er juist hier behoefte aan een goed gestructureerde opzet van de export activiteiten. Beschikbare budgeten zijn vaak beperkt zijn en de nodige export ervaring ontbreekt of is beperkt aanwezig.

Binnen het MKB richt ExportKompas zich met name op innovatieve bedrijven met een product dat duidelijk toegevoegde waarde heeft. Om succesvol te zijn in buitenlandse markten start een onderneming al met een achterstand daar men in die landen meestal de voorkeur geeft aan een lokale leverancier die bovendien veelal een beter verkoopnetwerk heeft en lagere kosten hoeft te maken om de klant te bereiken.

Om toch succesvol te kunnen zijn is het van groot belang dat u met uw product een stuk toegevoegde waarde levert. De marketing moet hierop gericht zijn en het vergt ook een stuk training van uw export team en uw buitenlandse partner om deze toegevoegde waarde om te zetten in omzet en winst voor uw onderneming.

ExportKompas ondersteunt u in het proces om uw mensen en uw netwerk te trainen in added value based sales. Daarnaast kan ExportKompas door zijn onafhankelijke positie uw onderneming spiegelen om na te gaan in hoeverre uw onderneming daadwerkelijk toegevoegde waarde levert en betaalt krijgt.