Het bepalen van de marktprijs in de diverse exportlanden

Een van de moeilijkste aspecten van de export is het bepalen van de juiste prijspositionering van uw producten in de exportmarkt. Aan de ene kant hoort u wel de klachten van uw netwerk dat uw producten veel te duur zijn, aan de andere kant is er bij u ook de overtuiging dat uw product zijn prijs dubbel en dwars waard is.

Binnen dit spanningsveld opereert ExportKompas graag als onafhankelijke partij die zonder voorgeschiedenis en zonder hinder van al te veel kennis van uw positie in de thuismarkt kan nagaan wat de waarde van uw product is in de diverse exportlanden. Dit is een samenspel van economisch ontwikkelingsniveau, concurrentie, toepasbaarheid, invoerbeperkingen en nog veel meer. En dan is er nog de fiscus die graag ziet dat de winst zoveel mogelijk in Nederland blijft.

Hoewel er eigenlijk geen gouden regels bestaan hoe uw product optimaal te positioneren qua prijs, heeft ExportKompas toch het voordeel door haar onafhankelijkheid, om na uitvoerig onderzoek een beter beeld te krijgen van uw mogelijkheden in de verschillende markten. Hierbij wordt enerzijds rekening gehouden met de positie en ideeën van uw agent/distributeur (een slecht gemotiveerde partner presteert per definitie niet) en anderzijds uw mogelijkheden als leverancier (leveringen zonder enige marge (puur vulling in uw productie) brengen uiteindelijk ook niets). Gezocht zal worden naar een win/win situatie want wanneer beide partijen gemotiveerd zijn heeft u grotere kans succesvol te worden met uw export.

Een belangrijk onderdeel in de prijsbepaling zijn de contractonderhandelingen. Hierin worden de afspraken over prijzen, kortingen, kosten e.d. vastgelegd. Omdat contractonderhandelingen niet altijd even gemakkelijk zijn en vaak gezien worden als een uiting van wantrouwen jegens elkaar, wordt dit vaak achterwege gelaten. ExportKompas heeft als standpunt dat een goede overeenkomst juist bevorderend werkt in de relatie met de partner, mits op de juiste manier opgesteld en gebruikt. ExportKompas begeleidt u graag op dit gebied.