Na geruime tijd exporteren nog weinig resultaat

"Ik ben met mijn onderneming al geruime tijd bezig met exportactiviteiten maar zie weinig vooruitgang. Uit mijn netwerk krijg ik veel prijsbezwaren en het product zou niet aansluiten op de (export)marktbehoefte. Ik heb zelf echter het idee dat er mogelijkheden moeten zijn voor mijn product en twijfel aan de juistheid van de uitspraken van mijn agent of distributeur."

Dit is een van de vaak gehoorde problemen waarmee een exporteur te maken krijgt. Soms heeft hij ook het idee dat zijn export manager of -afdeling niet voldoende kennis of potentie heeft om vooruitgang te boeken in de ontwikkeling van de export.

Als onafhankelijke partij kan ExportKompas uw werkelijke vooruitgang toetsen aan de verwachtingen en nagaan waar de problemen werkelijk ontstaan; is het exportteam wel bekwaam genoeg, is de strategie wel juist of ontbreekt een goede strategie, is de prijsstelling conform de marktprijs, zet de agent of distributeur zich wel voor 100% in voor uw product en is hij wel bekwaam genoeg. Kortom heel veel vragen die door middel van gesprekken met uw organisatie en uw buitenlandse netwerk beantwoord zullen worden zonder dat hierbij emoties, frustraties of overtuigingen een rol spelen.

Als resultaat van het onderzoek komt een strategisch advies en ook hier neemt ExportKompas haar verantwoordelijkheid door met haar kennis en ervaring ondersteuning te bieden in de uitvoering van het advies. Dit kan zijn in de vorm van een persoonlijke begeleiding van uw exportmedewerker(s) alsook een stuk training (zowel voor de binnen- als buitendienst als voor uw buitenlandse partner plaatsvinden). In samenwerking met het management zal gekeken worden naar product/market mix en zal de prijsstelling onder de loep genomen worden. Mogelijk moet er aan de promotie van het product gewerkt worden of zal de conclusie zijn dat er een andere partner in het buitenland gezocht moet worden. Kortom, evaluatie, advies, begeleiding en resultaat, dat is waar ExportKompas voor staat!