Hoe krijg ik beter zicht op de activiteiten en resultaten van mijn exportafdeling?

Voor een succesvolle export is een goede strategie erg belangrijk. Maar hoe krijgt u de juiste feedback op uw plannen? Dit is vaak een samenspel tussen management, exportmanager en het netwerk. Als bedrijf investeer je in de export dmv geld, kennis en vooral tijd en daarin is het belangrijk om te zien wat de return is.

Voor een goede informatievoorziening dienen afspraken gemaakt te worden tussen eerdergenoemde partijen. ExportKompas helpt bij het opzetten van een eenvoudig en transparant informatiesysteem (Account beheer systeem) wat enerzijds voorkomt dat er veel tijd verspilt wordt met administratieve handelingen. Anderzijds stelt het informatiesysteem u in staat om op transparante wijze inzicht te krijgen in hoe uw bedrijf er voor staat in uw exportactiviteiten, welke afspraken er gemaakt zijn met uw netwerk partners en of die nagekomen worden. Door het actief beheren van een dergelijk systeem ontstaat er automatisch een management informatiesysteem zodat zowel exportmanager als management team op de hoogte zijn van lopende afspraken, activiteiten, verwachtingen en verbeterprogramma's.

Door haar onafhankelijke positie kan ExportKompas met name uw netwerk gemakkelijker overtuigen van het nut van een dergelijk informatiesysteem en/of een inschatting maken of u wel met de juiste buitenlandse partner verbonden bent.