De weg naar Planmatig Exporteren, Strategisch plan en Exportplan

U heeft uw export netwerk compleet, brochures vertaald, distributeurs en agenten opgeleid en uw hele productportfolio staat klaar om geëxporteerd te worden. En toch blijven de resultaten tegenvallen, komt de export niet echt op gang.

Maar al te vaak worden de marketing en salesactiviteiten uit het thuisland gekopieerd richting exportlanden. In sommige landen kan dit werken maar veelal zult u teleurgesteld zijn in het resultaat. Export is vooral een wisselwerking tussen vraag en aanbod en derhalve is het van groot belang om een goede strategie op te stellen hoe u de diverse exportlanden wilt bewerken en met welke middelen en producten.

Planmatig exporteren is een middel om vooraf heel goed na te denken hoe u de export op gaat pakken, waarom u dat gaat doen en wat uw doelstellingen zijn. Deze doelstellingen dienen door de gehele organisatie en exportnetwerk gedragen te worden en in al uw activiteiten dient dit tot uiting te komen.

ExportKompas geeft richting maar u bepaalt uw koers, net zoals een stuurman zijn eigen koers bepaalt aan de hand van zijn kompasroos die enkel naar het noorden wijst. Dit is zijn referentie. Uiteindelijk bepaalt u uw koers waarbij ExportKompas u op weg helpt en het hele proces begeleidt, van het opstellen van een exportplan of strategisch plan tot en met de uitvoering hiervan. Planmatig exporteren heeft zich bewezen onmisbaar te zijn voor een succesvolle export.