Mediation: Door bemiddeling van conflict naar samenwerking

In de voorgaande hoofdstukken is veel gesproken over verbeteringen, nieuwe activiteiten, verandering van activiteiten en meer rendement door training en begeleiding. Deze veranderingen kunnen tot gevolg hebben dat er in uw organisatie knelpunten ontstaan door medewerkers die niet willen of kunnen (mee)veranderen. Deze knelpunten kunnen uiteindelijk leiden tot spanningen en conflicten in de organisatie. Conflicten binnen directies, managementteams, tussen afdelingen, tussen leidinggevenden en medewerkers of bij medewerkers onderling. Al die conflicten staan een goede samenwerking in de weg, een samenwerking die zo noodzakelijk is voor een succesvolle onderneming. Hoog oplopende conflicten kunnen opgelost worden langs de juridische weg, echter een contra indicatie daarvan is dat het een lange weg is waarvan de uitslag niet beïnvloed kan worden en het uiteindelijke resultaat vaker verliezers oplevert dan winnaars. Het laten sluimeren of ontkennen van conflicten is ook niet altijd de meest optimale keuze.

Om binnen ondernemingen weer nieuwe wegen in te kunnen slaan is het “opruimen” van oud zeer en het oplossen van conflicten een vereiste. Het vinden van oplossingen is een noodzakelijke voorwaarde voor het maken van nieuwe strategische stappen. Weinig communicatie en veel aannames liggen vaak ten grondslag aan het conflict. Als deze stappen doorlopen zijn kunnen er bruggen gebouwd worden waardoor er inzicht komt in elkaars werkzaamheden en belangen, in het kunnen en willen, zodat er een goede samenwerking tot stand gebracht kan worden of eventueel gekeken moet worden naar verandering van werkplek, bij(om)scholing of andere acties. 'Niet willen' blijkt vaak een 'niet durven' of 'niet kunnen overzien' en zo wordt een onoverbrugbaar probleem opeens neembaar.

Mediation kan u helpen bij het vinden van een oplossing voor uw conflict. Een onafhankelijke conflictbemiddelaar, de mediator, brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. Bij mediation gaat het om de wensen, belangen en emoties van beide partijen. De partijen gaan gezamenlijk actief zoeken naar een creatieve oplossing voor het conflict. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. Het gaat niet om winnen of verliezen, maar om beiden tevreden uit het conflict te laten komen.

De afspraken die gemaakt worden zijn bindend vanaf het moment dat ze worden opgemaakt in een vaststellingsovereenkomst en ondertekend door beide partijen. Eventueel kunnen partijen, indien gewenst, deze vaststellingsovereenkomst door een notaris aan laten bieden aan een rechter om er een executoriale titel aan te laten verlenen. In dat geval heeft de partij die van mening is dat afspraken niet nagekomen worden het recht om een deurwaarder in te schakelen om zijn rechten op te eisen. Een vaststellingsovereenkomst zonder executoriale titel heeft dezelfde juridische binding als elk ander (zakelijk) contract.

Als partijen toch niet tot een overeenkomst komen, of alleen tot een gedeeltelijke overeenkomst, dan staat het hun volledig vrij om alsnog naar de rechter te gaan. Houd er dan wel rekening mee dat de meeste rechters rekening houden met de gemaakte (en ondertekende) afspraken die uit de mediation gekomen zijn. Uiteraard is de invloed die men heeft op de uitkomst van een gerechterlijke procedure miniem in vergelijking met de invloed die men heeft in een mediation. Het kan ook voorkomen dat tijdens een gerechterlijke procedure toch gekozen wordt voor mediation. De rechtsgang wordt dan bevroren en in het geval dat men er toch niet uitkomt aan de mediationtafel, kan het proces weer opgepakt worden. Echter... de deelnemers aan de mediation zijn gehouden aan geheimhoudingsplicht. Hier wordt ook voor getekend en dit heeft een juridisch karakter. Alles wat er verteld wordt aan de mediationtafel mag derhalve niet gebruikt worden als bewijsvoering in een gerechterlijke procedure. Door deze geheimhoudingsplicht kan het makkelijker zijn om bepaalde onderwerpen te bespreken.

Omdat ExportKompas veel meer gelooft in de kracht van Mediation dan in de gang naar de rechter, werkt zij samen met de erkende en gecertificeerde registermediators (NMI) van A-sphere Mediation op het gebied van Arbeidsmediation.