Contracten en handels condities, vervelende discussies?

Of toch niet? We horen vaak van exporteurs dat ze moeite hebben met contractbesprekingen. Hoe komt dit? Een contract met een agent of distributeur beschrijft ondermeer de juridische aspecten van de samenwerking. Vaak wordt dit contract door een agent of distributeur (meestal de zwakste partij in de discussie) gezien als een manier waarmee de leverancier (u dus) zich indekt in het geval er iets mis gaat. De agent of distributeur voelt zich aan handen en voeten gebonden. Omdat er in een contract meestal verwezen wordt naar de Nederlandse rechtspraak heeft hij al helemaal geen vertrouwen meer in uw aanbod en zal hij in het ergste geval afzien van ondertekening.

Een alternatief wat we vaak tegenkomen is dat exporteurs helemaal niet met contracten werken, voornamelijk vanwege bovengenoemde bezwaar. Men vertrouwt 'op de goede relatie' en neemt het risico dat zaken helemaal fout kunnen lopen, voor lief. Omdat een probleem vaak ontstaat in het exportland (verkeerde levering, uitblijven van betaling, schade, garantieclaim, ....) krijg je bij gebrek aan een goede overeenkomst te maken met de rechtspraak van dat land. Dat is niet iets wat u graag wilt meemaken! Omdat een rechter over het algemeen geneigd is voor de zwakste partij te kiezen in een handelsconflict bent u vrijwel altijd de verliezende partij. Niet echt een optie om voor te kiezen dus.

Exporteurs lopen vaak weg voor het opstellen en onderhandelen van contracten. En dat terwijl een contract of overeenkomst juist een heel mooie tool is om onduidelijkheden uit de weg te ruimen en wederzijds duidelijk maakt wat de wensen en verwachtingen zijn. Belangrijk daarbij is dat u de inhoud van een contract of overeenkomst goed beheerst en ook goed kunt uitleggen aan uw partner. Neem hiervoor de tijd en zorg dat uw contract of overeenkomst ondanks de juridische bepalingen de sfeer uitademd van goede wil. Zo zijn er nog veel meer aspecten die bij kunnen dragen tot goede acceptatie van uw overeenkomst wat uiteindelijk uw export ten goede komt. ExportKompas kan u in dit traject adviseren of vanuit een modelovereenkomst maatwerk leveren voor uw bedrijf, dit in samenwerking met juristen met een exportinsteek.