Het Account Management Plan, een handige tool die voor u werkt!

Een heel belangrijk onderdeel van het exporteren via een netwerk van agenten, distributeurs en zelfs eigen vestigingen in het buitenland is het aansturen van het netwerk. Aansturen betekent afspraken maken en deze wederzijds nakomen. Als de export groeit (en daarmee ook de grootte van de exportafdeling en het aantal partners in het distributienetwerk) wordt het beheren van deze afspraken al gauw een complexe zaak en kunnen al snel belangrijke zaken over het hoofd gezien worden.

Daarnaast is het voor succesvol exporteren erg belangrijk om continu naar verbetering te streven.Beloftes worden feiten of nalatigheden. Afspraken worden acties of excuses. Hoe brengt u nou structuur in deze wirwar van informatie, doelstellingen, afspraken, feiten, verbeterpogingen enz?

Met een simpel model dat samen met u op maat gemaakt wordt voor uw bedrijf geeft ExportKompas u een stuk gereedschap in handen wat zowel binnen de exportafdeling als door het management gebruikt kan worden om een duidelijk overzicht te krijgen van de status van de relatie (met alle aspecten daarmee verbonden) met de buitenlandse partner, over de afspraken en eigenlijk alles wat u vast wilt leggen of belangrijk acht. Met in het achterhoofd de gedachte om steeds te streven naar de verbetering van het resultaat in de exportlanden (waarin de relatie met de partners een belangrijk onderdeel vormt) is deze tool een uitstekend hulpmiddel. Een eerste reactie die we vaak krijgen is "moet ik met zo'n lijstje werken?" maar na een gewenningsperiode blijkt het echt te werken. Bijkomend voordeel is dat het een uitstekend management informatie tool is en het blijkt ook een uitstekend middel om de communicatie met uw buitenlandse partner opener te maken. Laat u door ons overtuigen!