Nieuwe markten, op zoek naar een nieuwe partner

Een belangrijk onderdeel van de export is de marktentreestrategie. Welke landen gaat u bewerken en hoe. Als de keuze op een gegeven moment op een bepaald land gevallen is komen er meteen een heleboel vragen naar boven. Het is belangrijk dat u als management samen met uw exportmensen de ruimte bepaalt waarbinnen gezocht kan worden naar de juiste manier van vertegenwoordiging in het betreffende land. Door een goede marktentreestrategie op te stellen voorkomt u in een later stadium problemen. ExportKompas heeft veel expertise op dit vlak en zal u bijstaan de juiste afwegingen en keuzes te maken.

Als het dan komt tot de eerste schreden in een nieuwe markt, hoe vindt u dan een geschikte partner om uw producten op de markt te brengen, of gaat u dit zelf doen? ExportKompas kan u bijstaan door met een helder model waarin u voor uzelf de belangrijke aspecten aangeeft die voor de juiste partnerkeuze van belang zijn, deze keuzes te begeleiden en transparant te maken.

Desgewenst kunnen wij via ons netwerk van marketing organisaties in het buitenland ondersteuning geven bij het vinden van de juiste partner. Na een eerste selectie gaat u in een bezoekronde samen met ons deze partners bezoeken en kunt u op basis van uw bevindingen en met het model een keuze maken met wie u in zee wenst te gaan.