Ondersteuning bij beursdeelname

Beurzen zijn een goede methode om een nieuwe markt te verkennen. Een beurs bezoeken geeft inzicht in de potentie, de marktontwikkeling en ook wie uw concurrenten zijn. Als bezoeker krijgt u vaak heel waardevolle informatie toegespeeld, zelfs van uw concurrenten. Beurzen zijn ook een middel om te zien hoe de distributie van producten geregeld is in een land (werkt men met agenten/distributeurs of voornamelijk eigen vestigingen). Tevens kunt u op een beurs zoeken naar een geschikte partner om uw producten op de markt te brengen.

Beursdeelname is een heel ander verhaal. Gezien de kosten van een beurs en de onzekere opbrengst is een hele goede overweging of deelname zinvol is, heel belangrijk. Is eenmaal voor deelname gekozen dan is een gedegen voorbereiding uiterst belangrijk. Is de documentatie op tijd klaar, is de standopbouw tijdig en goed geregeld, wie bemant de stand, wie zorgt voor de nazorg en zo zijn er nog honderden vragen te bedenken. Kortom, een beurs vergt heel veel voorbereiding, tijd en nazorg. Daarmee is het een onderdeel van het exporteren dat zeker onze aandacht krijgt. ExportKompas neemt samen met u het hele concept van beursdeelname door waarbij met een critische blik gekeken wordt naar de verschillende elementen die nodig zijn voor de beursdeelname.

Indien dit gewenst wordt en/of noodzakelijk blijkt kan ExportKompas u bijstaan tijdens de beurs door samen met u de stand te bemannen (dit uiteraard na een gedegen producttraining).

Bedenk dat deelname aan een beurs ook een uitstekende gelegenheid is om uw netwerk uit te nodigen. Zeker als het een internationaal georiënteerde beurs is heeft u de kans in minder dan een week veel van uw netwerk partners te ontmoeten hetgeen u veel afzonderlijke reizen scheelt. Ook als u niet deelneemt kunt u toch bij een dergelijk event een partner ontmoetingsevent organiseren. Reken maar dat dit gewaardeerd wordt! U organiseert en heerst! Wederom kan ExportKompas u bijstaan in de organisatie en uitvoering.